• Moje wiersze

    jestem

    jestem jeszcze poznaję dotykam słowempróbuję nadać swoje wyobrażoneznaczenia są ważne murowany dom ten który jestostoją na teraz czerwone cegłyukryte za fioletowym bzemzabawy w chowanegozapach placków ziemniaczanychw ścianach i na drewnianej poręczy wracają obrazami bez ramczas nie ma tu nic do rzeczynie stawia przeszkodyw płynnym przechodzeniuz chwili do chwili cykl „Ogniwa”…